Privacy.

Bij het gebruik van www.pictureproductions.nl is het in beginsel niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden heeft Picture Productions deze gegevens echter nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Picture Productions zal uw gegevens in dit geval conform de Wet Bescherming Persoongegevens verwerken. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Mochten uw persoonsgegevens hiervoor aan derden beschikbaar dienen te worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming geschieden, tenzij Picture Productions daartoe wordt verplicht bij wet, danwel op grond van een rechterlijke uitspraak.

 

Bij bezoek aan de website www.pictureproductions.nl worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan www.pictureproductions.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

 

Door gebruikmaking van www.pictureproductions.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.pictureproductions.nl wordt verwezen. Picture Productions heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden. Bij bezoek aan de website wordt een keuze gegeven m.b.t. de zg. “consent mode”.