Tot 2.500,00 Euro subsidie voor ondernemers met digitaliseringsvoucher

Sm@rt Together geeft tot maximaal € 2.500,00 subsidie voor ZZP-ers en MKB bedrijven. In te zetten voor digitale dienstverlening.

Op 26 november 2020 hebben de Regio Arnhem Nijmegen en het Ministerie van Economische Zaken de MKB-deal Sm@rt Together gesloten.

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen.

Inmiddels is deze actie verlopen, we hebben een aantal ondernemers geholpen!

Doelstelling

Het doel van Sm@rt together is om het brede MKB in de regio te ondersteunen en toekomstklaar te maken. In de deal werken verschillende partners uit de regio samen om het brede MKB te ondersteunen bij het digitaliseren van hun onderneming.

De MKB-deal Sm@rt Together gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren op het gebied van digitalisering. De Coronacrisis heeft een flinke impact op banen en economie. Veel MKB’ers hebben het zwaar in deze tijd en hebben moeite om overeind te blijven. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die nieuwe economische kansen zien en deze willen verzilveren. Digitalisering is voor ondernemers aan beide kanten van het spectrum het sleutelwoord om hun onderneming toekomstklaar te maken.

Door voort te bouwen op het thema digitaliseren, innoveren bedrijven, ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen en ontwikkelen werknemers nieuwe kennis en ervaringen die zij in hun bedrijf en elders kunnen inzetten. Dit leidt tot versterking van de omzet, arbeidsproductiviteit en een hogere participatie bij het MKB. Daarnaast zien we dat ook in de publiek-private samenwerking nog winst te behalen valt voor ondernemers en overheden als ze beter verbonden zijn. Vandaar dat wij digitalisering en in het verlengde daarvan menselijk kapitaal als thema’s voor de MKB Deal van de regio Arnhem-Nijmegen centraal stellen: Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together.

De uitvoering van de deal gaat aan de hand van drie pijlers:

1. de voucher regeling; deze pijler richt zich op de operationele vraagstukken van (kleinere) MKB-ondernemingen;

2. samen werken aan je bedrijf: deze pijler richt zich op de strategische vraagstukken van grotere MKB-ondernemingen die samen met andere worden opgepakt;

3. Pijler 3 richt zich op vraagstukken van de onderneming in relatie tot zijn omgeving en de overheid.

Het ministerie EZK investeert in de MKB-deals

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

Zicht op de Waalbrug bij Nijmegen. Vanaf Waltoren Belvédère.

Over Sm@rt Together
Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

Procedure voor de digitaliseringsvoucher

 • Voorwaarden aanvrager
  • Onder een mkb-onderneming wordt verstaan: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen.
  • Alleen mkb-ondernemers met maximaal 50 fte in dienst kunnen van deze voucherregeling gebruikmaken.
  • Een mkb-ondernemer zonder personeel (ZZP) moet zelf minimaal 24 uur per week (1225 uur per jaar) in het bedrijf werkzaam zijn.
  • De mkb-ondernemer moet de aanvraag persoonlijk doen.
  • De mkb-onderneming is voor 1 september 2020 bij de Kamer van Koophandel in één van de bovenstaande gemeenten geregistreerd.
  • Bij twijfel over de hoofdactiviteit van een onderneming, is de hoofdactiviteit/sbi code in de inschrijving KvK leidend.
  • Franchisenemers/organisaties met een hoofdkantoor welke buiten de deelnemende gemeenten gevestigd is, kunnen alleen een voucher aanvragen voor digitaliseringsactiviteiten die specifiek in de regio Arnhem Nijmegen plaatsvinden en gebruikt worden (zie bovenstaande gemeentes) en dienen dit in de aanvraag toe te lichten.
  • Een mkb-onderneming kan maximaal één voucher aanvragen.
  • Ben je als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) betrokken bij meerdere aanvragen? Dat mag alleen als de digitaliseringsactiviteiten elkaar niet overlappen. Geef deze betrokkenheid in de formulieren aan dan wordt er contact opgenomen.
  • Ben je als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) mede-eigenaar van de digitaliseringsleverancier. Dan geef je dit in het formulier aan.
 • Alle voorwaarden leggen wij graag uit, deze staan ook op de website van Sm@rt Together
rvn@ 2500,- digitaliseringsvoucher gemeente nijmegen

Aanmelding voor informatieover de digitaliseringsvoucher

Zoek jij als ondernemer iemand die je kan helpen om online beter voor de dag te komen?

Je kunt je inmiddels niet meer aanmelden, deze actie is ten einde. Je kunt je wel bij mij  aanmelden! Je hoort dan van me of er nieuwe acties zijn.

rvn@ 2500,- digitaliseringsvoucher gemeente nijmegen